Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI CAREER EXPO

1. Szanujc twoje prawa oraz respektujc ustawo ochronie danych osobowych zobowizujemy sido zachowania bezpieczestwa i poufnoci pozyskanych danych osobowych.

2. Administratorem Danych Osobowych jest: Career EXPO Poland Sp. z o.o. z siedzibwe Wrocławiu, siedziba główna: ul. Rzenicza 28-31, 50-130 Wrocław, KRS: 0000464874

3. W Serwisie Career EXPO zbieramy nastpujce dane osobowe:

Uytkownik Serwisu - gość

• imii nazwisko
• e-mail
• data urodzenia
• numer telefonu (opcjonalnie)

Jako Uytkownik masz moliwość skorzystania z Usługi aplikowania na oferty pracy umieszczone w Serwisie. Na potrzeby wypełnienia generowanego przez Serwis CV moesz dobrowolnie podatakie dane, jak: numer telefonu, przebieg edukacji i kariery zawodowej, umiejtnoci itp. Podanie ich jest niezbdne w celu wiadczenia wszystkich Usług zwizanych z ewentualnrekrutacj, nie jest jednak obowizkowe.

Firma

• pełna nazwa Firmy
• adres (opc.)
• numer telefonu (opc.)
• NIP
• strona www (opc.)
• liczba pracowników w Polsce (opc.)

Przedstawiciel Firmy

• imii nazwisko • numer telefonu • e-mail

Cookies – nasz Serwis wykorzystuje technologizapamitywania danych Cookies w celu dostosowania Serwisu do twoich indywidualnych potrzeb. Właciciele innych witryn nie bdmieli dostpu do tych danych. Jeeli nie zgadzasz sina personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przegldarki internetowej.

Zbieramy i przechowujemy równiedane dotyczce sposobu korzystania przez Uytkownika z Serwisu Zbierane dane swykorzystywane do rozszerzenia funkcjonalnoci oferowanych przez Serwis.

4. Jeeli jesteUytkownikiem - potencjalnym gociem targów, dane snam potrzebne do:

• zarejestrowania ciw bazie (tylko zarejestrowani Uytkownicy mogwziąć udział w Career EXPO)

• wygenerowania twoich danych na bilecie

• umoliwienia ci aplikowania na oferty pracy znajdujce siw Serwisie i kontaktowania sizainteresowanych twojkandydaturFirm (generator CV)

• informowania cimailowo o wydarzeniach i faktach zwizanych Career EXPO (newsletter) a take o produktach/usługach zwizanych z naszymi Wystawcami i/lub Partnerami

• udostpnienia Twojego CV Przedstawicielom Firm (uzupełnienie CV jest dobrowolne, i jeli nie wyraasz zgody na takie działanie, nie jestezobligowany do wypełniania tej sekcji)

• tworzenia statystyk wykorzystywanych w zestawieniach, podsumowaniach, raportach i ofertach

5. Jeeli jestePrzedstawicielem Firmy - Wystawcy i/lub Partnera, dane snam potrzebne do:

• zarejestrowania ciw bazie (tylko zarejestrowane Firmy majmoliwość wzicia udziału w Career EXPO)

• bieżącego kontaktu w sprawie uczestnictwa Firmy w targach i przygotowania do wydarzenia - kontakt mailowy lub telefoniczny

• udostpnienia na stronie www.careerexpo.pl wizytówki Firmy • obsługi marketingowej zwizanej z udziałem Firmy w Targach

• wystawienia faktury za Usługi zwizane z udziałem w Targach (faktura wystawiana jest w cigu dwóch tygodni od zarejestrowania siw Serwisie, chyba e Przedstawiciel uzgodni z Organizatorem inaczej)

Przedstawiciel Firmy ma obowizek dostarczyrównietakie dane, jak: opis Firmy na stronie, logotyp itp. Sone niezbdne do promowania Firmy w ramach Targów (załoenia ofertowe).

6. Rejestracja w Serwisie jest równowana ze zgodna otrzymywanie newslettera (Uytkownik - gość). Jeli Uytkownik nie yczy sobie otrzymywania takich wiadomoci, w kadej chwili moe zrezygnowaz subskrypcji (w kadym newsletterze umieszczony jest link dezaktywujcy), jednak taka rezygnacja skutkuje usuniciem Konta z Serwisu Career EXPO.

7. W przypadku Uytkowników, którzy podali swoje dane osobowe i wyrazili zgodna ich przetwarzanie, mamy prawo przetwarzania danych osobowych Uytkownika w celu marketingu usług własnych. Spółka nie udostpnia zewntrznie danych osobowych Uytkowników, a w szczególnoci adresów email.

8. Kady Uytkownik i Przedstawiciel Firmy ma moliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystaz naszych Usług i udostpniainformacje o sobie i Firmie. Jeeli z jakiwzgldów nie yczysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunicia lub niekorzystania z naszego Serwisu.

9. adnych danych nie udostpniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy równiedanych poufnych.

10. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z pón. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunicia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właciwych zakładek w serwisu internetowego lub przelij e – mail pod adres info@careerexpo.pl. 

Error message here!

Ukryj Error message here!

Zapomniałeś hasła?

Zapomniałeś hasła? Podaj twój adres e-mail, a wyślemy Ci na niego informacje dotyczące resetowania hasła.

Error message here!

Back to log-in

Close